Kullanıcı Adı
   
   Şifre
   
     Üye Ol | Şifre ?
   
   
 
Kan grubunuz nedir ?
A Rh ( + ) , ( - )
B Rh ( + ) , ( - )
AB Rh ( + ) , ( - )
0 Rh ( + ) , ( - )
Kan grubumu bilmiyorum.
Bu ankete 95556 kişi katıldı.
Diğer Anketler
Bel ağrısı olan hastada MR veya Tomografi ne zaman çekilir?

Bel  ağrısı   olan  hastada  MR veya  Tomografi  ne   zaman  çekilir?


 Bel  ağrısında  tanı  ve  teşhis; uzman   hekim tarafından konulur. Hekimlik dı­şında hiçbir meslek grubunun tanı koyma yetki ve becerisi yoktur. Hastanın yakınmaları, ağrının özelliği ve klinik muayene bulguları tanı için önemli bilgiler verir. İlk aşa­mada ağrının mekanik nedenlerle mi, yoksa çok daha cid­di olabilen diğer nedenlerden mi kaynaklandığını ayırt et­mek önemlidir. Muayenede sadece beli değil, tüm omurga­yı, hatta vücudu birlikte değerlendirmek gerekir. Fizik mu­ayeneden sonra gerekliyse röntgen, kan tetkikleri ve daha ileri tetkikler istenir.


Ağrının özelliği mekanik ve mekanik olmayan bel ağrı­sını ayırt etmede önemlidir. Mekanik bel ağrısında ağrı hareket etmekle, kullanımla artar, istirahatla azalır. Meka­nik olmayan bel ağrısında ise istirahatla artan, gece uyku­dan uyandıran ağrı ve sabah tutukluğu ön plandadır. Eğer mekanik kaynaklı bir ağrı düşünülüyorsa, nedenler çok çeşitli olsa da tedavi yaklaşımları birbirine çok benzerdir.


Muayenede belde ağrılı bölgeler araştırılır. Bel hareket­liliği değerlendirilir. Sinir sistemi muayenesinde kas gücü, duyu ve reflekslere bakılır. Böylece sorunun nedeni anlaşıl­maya çalışılır. Belin muayenesi yanında sırt, boyun, kollar ve bacaklar da muayene edilmelidir.Muayene sırasında röntgen filmi ne zaman istenir?


İlk ağrılı atakta hemen röntgen çekilmesi gerekli değil­dir. Mekanik özellikli ağrıda tedaviye rağmen iyileşme yoksa ya da tekrarlama varsa veya ciddi hastalıklardan şüpheleniliyorsa röntgen ve gerektiğinde diğer tetkikler is­tenir. Gereksiz film çekimlerinden, az da olsa radyasyon riski nedeniyle kaçınılmalıdır.


Röntgen filmi nedenleri belirleme yönünden çok fazla bilgi vermez. Sadece kemiğin yapısıyla ilgili olan kireçlen­me, çökme gibi durumlar varsa veya doğuştan gelen anor­mal yapısal bir durum bulunuyorsa önem taşır.Bilgisayarlı tomografi ve MR hangi durumlarda istenir?


İleri tetkik olarak kabul edilen bilgisayarlı tomografi veya MR görüntüleme yöntemlerine


1- uygun tedaviye ce­vap vermeyen,


2-tekrarlayan,


3-sinire bası yapan durumlarda


4- mekanik nedenler dışında ciddi bir hastalık düşünül­düğünde


5- cerrahi tedavi planlandığında başvurulur.


 Pahalı olan bu tetkikler, maalesef gereğinden çok daha sık istenilmektedir.
Hatta bazen hasta muayene bile olmadan kendiliğin­den MR çektirerek hekime gelmekte , bazen de   eğitimsiz  hekimler  sadece MR’a bakarak  ameliyat  önerilebilmektedir. Oysa gereksiz MR isten­mesi hastaya yarar yerine zarar veren bazı sonuçlara yol açabilir.MR ; bir tedavi yöntemi değil , yardımcı teşhis metodudur.

Mr ; doktorun koyduğu tanıyı destekleyen veya desteklemeyen yardımcı bir tanı metodudur.
Desteklemese dahi ; doktorunuzun bizzat yaptığı ayrıntılı fizik muayene tanıyı koydurmaya yeterlidir.
Bunun aksine MR raporu tanıda tek başına yeterli olsaydı , tıp fakültelerine ve doktorlara ihtiyaç kalmazdı , sadece Mr raporuna bakmak suretiyle teşhis ve tedavi yapılırdı.


Ayrıca  MR da bel fıtığı görüldüğü halde , fizik muayene sonucu bel fıtığı bulguları mevcut değilse ; o hastanın bel fıtığı olduğu söylenemez. MR da ciddi bel fıtığı görünse de ,hiçbir şikayeti olmayan insanlar vardır.
Sapasağlam olan insanların % 20 sinde MR çekilecek olursa , % 67 oranında çeşitli bel fıtıkları görülür.
Keza  bel ağrılarının tek nedeni , bel fıtığı değildir.


Bir  kere  MR   çektiren   hastaların  tekrar  tekrar  MR   çektirmesininde   bir anlamı ve mantığı yoktur.

Fizik tedaviden sonra tekrar bel MR ı çektirmeniz halinde , yine bel fıtığına ait izler görürsünüz... Bu izler hayat boyu kalıcıdır ve kati surette normal orjinal anatomik yapısına dönemez.

Keza , en ileri tıp teknolojilerinin tatbik edildiği amerika , japonya , batı avrupa ülkeleri gibi ülkelerde bel fıtığından ameliyat olsanız dahi ;
ameliyattan sonra MR çekilmesi halinde bel fıtığına bağlı izler görüleceği gibi , ameliyata ait izlerde görülecektir.

Yani , ister ameliyat olun , ister fizik tedavi olun ; MR görüntüsü kati surette değişmeyecek ve siz ölene kadar sizinle beraber kalacaktır. Bu izleri ortadan kaldırmanın imkanı ise bulunmamaktadır.

Eğer doktorunuz sizden yine MR tetkiki isterse yaptırmayın.

Keza ilerde yeniden bel fıtığı olursanız , daha önce çektirdiğiniz MR ları yanınızda götürün.

Maalesef  günümüzde "performansa dayalı maaş " uygulaması nedeniyle görev ve yetkisini kötüye kullanan bazı doktorlar ; gerekli olsun veya olmasın fazladan gereksiz tetkik isteyip döner sermayeden daha fazla para kazanmak uğruna malesef hastalardan bir sürü kan - idrar tetkiki , defalarca aynı sonucu veren MR lar istemek suretiyle devleti zarara uğratıyorlar.

Bunu yapmak içinde malesef gariban hastaları kullanıyorlar..

Onlar belki bu dünyada kendi derdine düşmüş çaresiz ve gariban hastaları kandırabilirler ama öbür dünyada Allah ı kandıramayacaklarının bilincinde değilller.

Ayrıca aynı MR ı mükerrer kez çekmek suretiyle vücudunuz gereksiz yere manyetik ışınlarına maruz kalır.

Ayrıca  tomografiler basit röntgen tetkiklerine kıyasla çok daha fazla şua yayarlar (50-200 kez daha fazla)
Amerikada önümüzdeki 20-30 yıl içinde ortaya çıkacak kanserlerin %1.5-2 sinin nedeninin ; gereksiz yere çekilen   tomografiler olacağı yapılan detaylı araştırmalar sonucu tespit edilmiştir.

İngiltere , ABD ve Kanada da gereksiz yere MR istediği tespit edilen doktorların , çektirmiş olduğu MR masrafları maaşlarından otomatik olarak kesilmektedir.

Yani gereksiz çekilen MR masrafları doktorun cebinden gider.

Maalesef    ülkemizde henüz böyle bir uygulama yok.


Aslında konu devletle ilgili değil , bizzat şahsın kendisi   ile   ilgilidir.

Çünkü devletin parasını ;
Vatandaş bizzat kendisi ödediği her türlü vergi ile bizzat karşılar.

Bir somun ekmek veya simit aldığınız zaman bunun KDV vergisini ,
Dolmuşa otobüse biniyorsanız bilet ulaşım vergisini ,
Cep telefonu ile konuşuyorsanız iletişim vergisini ,
Elektirik-su kullanıyorsanız bunların vergilerini ,
TV seyrediyorsanız yine bunun haberleşme ve iletişim vergini ödersiniz.

Ayrıca ,  çalışansanız hastane masraflarının % 20 si ,
Emekli iseniz % 10 nu maaşınızdan otomatikman kesilir....

Maaşınızı  bankadan almaya gittiğinizde , tam maaş alamamanızın nedeni de budur..

Özetle bu ülkede çalışsın veya çalışmasın , istisnasız herkes bir şekilde vergi verir.
Şu veya bu şekilde vergi vermeyen tek bir kişi yoktur.

Hatta ölürseniz ve vergi borcunuz varsa , mirasçılarınız sizin vergi borcunuzu devlete ödeyeceği gibi , veraset ve intikal vergilerinide  ödemek zorundadır..Ödemezse hapse tıkılır.
Ödenen bu vergiler , direkt devletin kasasına gider.
Dolayısıyla sizin ödediğiniz vergiler bu şekilde ziyan olur.
Neticede  devlet  daha  çok  vergi  toplar...maaşınıza  zam  yapmaz veya az  zam yapar.

Devleti  korumayanlardan ve vergilerimizin israf olmasına sebeb olan kişilerden hesap sormalı , hakkımızı aramalıyız..

Hergün öyle vakalarla karşılaşıyoruz ki , bu konuda tuzağa düşen   yüzbinlerce  hasta  var.

Size ayrıntılı yazmamın bir diğer nedeni de ;
bu konuda bilinçli olmanız , etrafınızdaki kişileride aydınlatmanız ve haksız çıkar uğruna mesleğin  çürük elmaları  olan  bazı doktorların tuzağına düşmemeniz , kendinizi veya hastanızı bir kobay gibi bu işe alet etmemeniz içindir.

Bu nedenle ; ilerde tekrar doktora gittiğiniz zaman  elinizde  varsa   daha önceden çekilen MR ve diğer tetkikleride hazır bulundurmanız gerekir.
Doktorunuz yine MR isterse sormanız gereken sorular şunlardır :

1- daha önce çekilen MR lar işe yaramıyor mu?
2- hangi amaçla niçin MR çektirmemiz gerekiyor ?
3- MR bir tedavi yöntemi midir ?
yoksa teşhiste "yardımcı bir tanı metodu" mudur ?
4- MR daha önce yokken , doktorlar bel fıtığını nasıl tespit ediyorlardı ?
5- sürekli aynı MR ları çektirmemin hastama ilerde bir zararı olur mu?
6- diyelim ki hastam fizik tedavi gördü , hatta ameliyat oldu..
tekrar MR çektirirsem MR raporunda bu bel fıtıklarına ait izler yine görülecek mi? yoksa hastamın "anasından yeni doğmuş gibi" pırıl pırıl bir MR mı olacak ?
Ameliyat izlerini kaldırmanın bir yolu varmı ?
7- sürekli aynı MR lar istendiğinde doktorların döner sermayeden daha fazla para kazandığı doğru mudur ?
8- diyelim ki , MR görüntüsü değişti..bel fıtığı olan hastamın fizik tedavi veya ameliyattan başka tedavisi veya çaresi var mıdır ?
9- hastamın tedavisini MR raporu mu yönlendirecek ? yoksa bizzat sizin yapacağınız ayrıntılı fizik muayene bulguları mı yönlendirecek ?
10- eğer MR tedavi yöntemini yönlendiriyorsa , doktor olmaya gerek var mı?
bu durum " önünüze gelen hastaya muayene yapma... MR ları çektir , tedaviyi yaptır " anlamına gelmiyor mu?
vs..vs...
Özetle ;
ülkesini seven , bilgisayar kullanan eğitimli bir kişi olarak "bilinçli ve eğitici " de olmak zorundayız , sizde olmak zorundasınız.

Devletimiz çok büyük bir devlet..

İnanın ;
bu kadar yağmaya , bu kadar talana , bu kadar hırsızlığa , bu kadar görev ve yetkiyi kötüye kullanıp devleti dolandırmaya rağmen dünyada ayakta kalan başka bir ülke yoktur.
Bu ülke ve devlet hepimizin..
Dolayısıyla yurt dışındaki insanların kendi ülkeleri için yaptıklarını bizlerde yapmalıyız ve devletimizi korumalıyız..

Eğer   bel  fıtığı   iseniz   ve  daha   önce   MR  çekilmişse  ; tekrar MR çektirmeniz halinde bel fıtığına ait izler yine görülecektir.
Bu  izler hayat  boyu  sizinle  beraber kalır  ve  maalesef   bu izleri  ortadan kaldırmanın imkanı yoktur.


Tekrar  Mr  çektirirseniz ;


1- Sizden MR isteyen doktorun döner sermayeden daha fazla para kazanıp cebini doldurmasına yardımcı olur ,


2- Devleti  gereksiz  yere  zararı  uğratır ,


3- Boşu  boşuna   hastane   koridorlarında    sürünür ,


4- Gereksiz   yere  manyetik  ışınlara  maruz  kalır ,


5-  Daha   az   maaş   alır ,  (  çalışansanız hastane masraflarının % 20 si , emekli iseniz % 10 nu maaşınızdan otomatikman kesilir...Maaşınızı  bankadan almaya gittiğinizde , tam maaş alamamanızın nedeni de budur..)


6- Amerikan + İsrail ekonomisine farkında olmadan katkıda bulunmuş olursunuz.

Okunma : 54572
Tarih : 05 Şubat 2011 06:13:29
 
 
   TV de Dr. Ümit HAZAR
   FİZİK TEDAVİ SİTESİ
   OSTEOARTRİT (KİREÇLENME)
   ÇOCUKLARDA DÜZ TABANLIK
   BEL FITIĞINDA AKUPUNKTURLA TEDAVİ
   BEL AĞRILARINDAN KORUNMA PRENSİPLERİ
   BEL FITIĞINDA AMELİYAT NİÇİN TAM SONUÇ VERMEZ?
   Lazer şifa dağıtıyor
   Omuz ağrısının sebebleri
   Bacak ve ayak uyuşma nedenleri
   Uyku hastalıkları
   Horlama
   Sporun zararları
   behçet hastalığı
   Kireçlenme (Dejeneratif artrit)
   Romatizma Nedir?
   ÇEKİÇ PARMAK (BEYZBOLCU PARMAĞI)
   ULNAR SİNİR SIKIŞMASI
   Egzersiz Kasları Nasıl Güçlendirir
   FİBROMYALJİ
   KABIZLIK
   ÇOCUK VE GENÇLERDE SKOLYOZ
   A dan Z ye İlkyardım
   BOYUN FITIĞI
   MENISKUS
Tümünü Görmek İçin Tıklayın
   
   Online Kullanıcı : 9
   Bugün : 1.384
   Toplam : 20.742.967