Kullanıcı Adı
   
   Şifre
   
     Üye Ol | Şifre ?
   
   
 
Kan grubunuz nedir ?
A Rh ( + ) , ( - )
B Rh ( + ) , ( - )
AB Rh ( + ) , ( - )
0 Rh ( + ) , ( - )
Kan grubumu bilmiyorum.
Bu ankete 95699 kişi katıldı.
Diğer Anketler
Soru Bilgileri
 Soru No : 7546
 Kullanıcı : Gizli
 Tarih : 20 Nisan 2012 22:03:10
 Durum : Cevaplandı
mr sonucu

T2 ağırlık sagital,t1 ağrlıklı sagital ve aksiyal planlarda kesitler alınmıştır
Lomber lordoz normaldir
vertebra korpus yükseklikleri poterior elemanları normaldir
-L5 inferior,S1 disklerinde süper,or end platelerinde tip II dejenerasyon mevcuttur.
-alt torakal ve lomber end platelerde schmorl nodüllerine ait indentasyonlar mevcut
-L3-4,L4-5,L5-S1,disklerinde hidrasyon kaybı,L5-s1 disklerinde yüksekleik kaybı mevcuttur
-L2-3 düzyinde disk bulging mevcut
-L3-4 düzyinde disk bulging mevcut
-L4-5 düzeyinde posterosantral-sol paramedian ekstrüde disk hernisi,tekal saka ve sol L5 sinir köküne bası,sol leteral reseste daralma mevcut
-L5-S1 düzeyinde anterior grade I spondilolistezis,bilateral pars interartikülaris defektleri dikkat çekmiştir bu düzeyde disk bulging sağ posterolateral protrüzyon,anterior epidural yağ planına bası sağ lateral reseste ve nöral foramende daralma mevcuttur.Sağ L5 sinir kökü nöral foramen içinde basılıdır
_sonuç_____:
L5 İnferior S1 süperior end platelerinde tip II dejenerasyon
*T11-12 düzeyinde posterosantral protrüzyon
*L2-3 DÜZEYİNDE DİSK BULGİNG
*L3-4DÜZEYİNDE DİSK BULGİNG
*L4-5DÜZEYİNDE posterosantral-sol paramedian ekstrüde disk hernisi
*L5-S1 düzeyinde anterior grade Ispondilolistezisşbilateral pars interartikülaris defektleri bu düzyin disk bulging.sağ posterolateral protrizyon
fizik tedavi dr um bel egzersizleri verdi şu an ağrım yok kullandığım ilaçlar elektra ve cobral 400mg teşekkürler
Soru Cevabı
raporunuza göre :
1- sırt bölgesinde 1 adet, bel bölgesinde 4 adet fıtık,
2- muhtelif kireçlenmeler
3- bel fıtıklarına bağlı olarak belde hafif kayma mevcuttur.

Normal bir insanda belde 5 tane , sırtta ise 12 adet omur vardır ve bunlardan beldekilere Lomber omur ; sırttakilere ise Thoracal omur veya Dorsal omur denir.
Thoracal’in baş harfi "T" harfi veya dorsal’in baş harfi "D" ile numaralandırmak suretiyle kaçınçı sırt omuru olduğu
Lomber’in baş harfi olan "L" harfi ile kaçıncı bel omuru olduğu izah edilir.

sırt ve bel fıtıklarınız :
1) 11.sırt omuru ile 12. sırt omuru arasında ( T 11- T 12 veya D11-12 )
2) 2. bel omuru ile 3.bel omuru arasında ( L2-L3 ) ,
3) 3. bel omuru ile 4. bel omuru arasında ( L3-L4 )
4) 4.bel omuru ile 5.bel omuru arasında ( L4-L5 ) ve
5) 5.bel omuru ile 1. sağrı omuru arasında ( L5-S1 ) bulunmaktadır.

sırtta 12 tane bel omuru olması nedeniyle , normal bir insanda sağ tarafta 12 , sol taraftada 12 aralık olmak üzere toplam 24 adet fıtık çıkış yeri bulunmaktadır.

sizin 1. fıtığınız 11. sırt omuru ile 12. sırt omuru arasında bulunmaktadır. ( T11-T12 )

sizde 11. sırt omuru ile 12.sırt omuru arasında ( T11-T12 ) bulunan fıtığın anatomik yeri ameliyat için uygun değildir.. zira , söz konusu sırt omurları her iki taraftan 12 kaburga ile sabitlenmiştir. ayrıca bu bölge ; akciğerlerin bulunduğu negatif basınç altındaki göğüs boşluğu içindedir.

bu bölgede yapılacak her ameliyat ; gerek konumu ve gerekse akciğerlerin bulunduğu negatif basınç alanında olması nedeniyle ilerde solunum problemlerinide beraberinde getirir.
yani kaş yapayım derken , göz çıkarma durumu vardır..

genel prensip ; sırt bölgesinde olan fıtıkların ameliyatsız tedavi edilmesidir. kaldı ki ; fıtık ameliyatla alınsa bile ilerde geri kalan 23 ayrı yerden yine fıtık olabilir. yani ameliyatın garantisi olmadığı gibi , her fıtığında da zaten ameliyat yapılması gereksizdir.

sırt fıtığınız , önünden geçen sinir damarına köküne hafif temas etmekte ise de , ana sinir damarını rahatsız etmemektedir , ancak dikkatli olmayı gerektirir.

Belde bulunan 4 bel fıtıığı ise ; önlerinden geçen sinir damarına bası yaptığından tehlikeli , ciddi ve dikkatle takip ve kontrol altında bulundurulması gereken bir fıtıklardır.

belde 5 tane bel omuru olması nedeniyle , normal bir insanda sağ tarafta 5 , sol taraftada 5 aralık olmak üzere toplam 10 adet bel fıtığı çıkış yeri bulunmaktadır.
sizde bulunan 4 adet bel fıtığı ameliyatla alınsa bile , ilerde geri kalan 6 ayrı yerden yine bel fıtığı olabilir. yani ameliyatın garantisi olmadığı gibi , her bel fıtığında da zaten ameliyat yapılması gereksizdir.

bel fıtıklarının öncelikle ameliyatsız tedavi edilmesi , eğer başarı sağlanamıyorsa ve belirli kriterlerde mevcutsa cerrahi tedavisi yapılması esastır.
nitekim bel fıtığından 2-3 kez ameliyat olduğu halde , ilerde tekrar bel fıtığı olan insanlarla karşılaşabilirsiniz. işte bunun nedeni budur.
bel fıtığı ameliyatları diğer ameliyatlara benzemez. apandisit ameliyatı sadece 1 kez olur. safra kesesi ameliyatı sadece 1 kez olur. çünkü bir insanda bildiğiniz gibi , bir tane apandix , bir tane safra kesesi bulunur. bunlar radikal çözüm getiren ameliyatlardır. oysa , normal bir insanda 10 adet bel fıtığı çıkış yeri olduğu için , bel fıtığı ameliyatları radikal sonuç getirmeyen ve ilerideki dönemlerde bir dizi komplikasyonuda beraberinde getiren ameliyatlardır.

Amerika ve Kanada da bel fıtığı ameliyatları 4 seneden beri çok kısıtlı olarak , ancak çok belirgin bazı şartlar meydana geldiğinde yapılmaktadır.
Fakat , ne yazıkki ülkemizde medyanında bilinçsizce yaklaşması neticesi peynir ekmek satılır gibi her yerde herkese bel fıtığı ameliyatları yapılmaktadır.
Günümüzde bel ve boyun fıtıklarına genel yaklaşım ; MR daki görüntü ne olursa olsun ameliyat dışı, konservatif tedavilerin uygulanması ve şikayetlerin ortadan kaldırılmasıdır.
Konservatif tedavilerin cevap vermediği ve hastanın şikayetlerinin ciddi oranda artığı durumlarda ameliyata gidilmektedir. Günümüzde ameliyatla sonuçlanan vakalarda ciddi olarak düşmektedir. örneğin İngiltere de bu oran binde sekizlere kadar düşmüştür.
Ameliyatlarda da şikayeti kaldırma oranı oldukça düşük kalmaktadır. Sıkça tartışılan ; ameliyat sonrası şikayetlerin geçmediği veya daha da arttığı "başarısız bel ameliyatı sendromu (fail back surgery sydrome)" çok ciddi oranlarda görülmektedir.

Bazı araştırmalar ise ; ameliyat olsun veya olmasın şikayetlerin tekrarlama şansının 1,5 -2 yıllık dönemde aynı olduğunu göstermektedir. Yine bazı araştırmalar ; konservatif tedavilerin başarı oranlarının ameliyatlarla aynı olduğu bildirmektedir.
Yerli , yabancı tıbbi araştırmalar ; fıtıkların başarılı geçen konservatif tedaviler sonrasında sinire baskıların azaldığını , böylelikle ameliyatsızda bel fıtıklarının tedavi edilebileceğini göstermektedir.
Eğer şikayetler ameliyat tedavilerle kalkıyor ve kısa sürede (bir ağrı kesici gibi birkaç saat sonra) geri dönmüyorsa tedavi başarılı olmuş demektir.
Esasen ; bel fıtıklarının öncelikle ameliyatsız tedavi edilmesi , eğer başarı sağlanamıyorsa ve belirli kriterlerde mevcutsa cerrahi tedavisi yapılması esastır.

Bel fıtığında bilinmesi gereken bazı gerçekler

1) Bel ve boyun ağrıları ; nerdeyse insanlık tarihi kadar eski ve yaygın problemlerden biridir. Kutsal kitaplarda ve hipokrat`ın yazılarında bile yer almaktadır.
2) Günümüzde dünya nüfusunun %70-80 yaşamının herhangi bir döneminde en az bir kere bel ağrısı çektiği saptanmıştır.
3) ABD de nezleden sonra en çok doktara gitme sebebi ; bel fıtığıdır.
4) Bel ağrıları 45 yaş altı bireylerde en çok sakatlık nedenidir.
5) Türk milletinin %60.4 nün bel ağrısı şikayeti olduğu ve kadınlarda daha fazla görüldüğü saptanmıştır. Bel ağrıları ameliyat sebebi olarak 3 sırada ve en çok hastanede yatarak tedavi edilen rahatsızlıklar içinde 5. sıradadır.
6) ABD ekonomisi her yıl teşhis ve tedavi masrafları ve işgücü kaybı sebebiyle 60-100 milyar dolar gibi bir ekonomik kayba uğramaktadır. (USA-National Center for Health Statistic 1990).
Bu kaybın ülkemiz için 10 milyar dolar (turizm gelirlerimizden fazla) olduğu tahmin edilmektedir.
7) MR da görülen fıtıkların ağrı mekanizması üzerine etkileri pek açık değildir.
Bel fıtıklarında sinir basısı sonucu kök ağrısının mekanizması açık değildir. Çoğu kez ameliyatlarda bile bu kök basısı bulunamaz. Ağrının tutulan kökün iltihaplanması sonucu oluştuğu konusunda fikir birliği vardır. Yaygın inanış ; disk içindeki jelimsi sıvının asitik yapısının sinirin dış zarı (dura) üzerine hasar verdiği yönündedir.
Başarılı bir ameliyat sonunda bile kalkmayan ağrılar (fail back surgery syndrome) gibi sebeblerle MR da görülen fıtıkların şikayetlerin gerçek sebebi mi sorusunu ön plana çıkarmaktadır.
8) MR sonucu görülen fıtıkların ne zaman oluştuğu belirlenememektedir.
9) Ayrıca yine yapılan araştırmalar ; hiçbir şikayeti ve ağrısı olmayan (asemptomatik) insanlarında (Dünya nüfusunun sadece %20 si ) MR görüntülerinde disk anormalitelerine %67 gibi ciddi bir oranda rastlandığını göstermektedir.

Yani ciddi fıtığı görünsede ,hiçbir şikayeti olmayan insanlar vardır.
O zaman , MR da görülen fıtığın mı ağrılara sebep olduğu sorusu akla gelmektedir.

Bu yüzden birçok uzmanın birleştiği nokta =

1) Bel fıtıklarının öncelikle ameliyatsız tedavi edilmesi , eğer başarı sağlanamıyorsa ve belirli kriterlerde mevcutsa en son çare olarak cerrahi tedavisi yapılması esastır.
2) Bel fıtığında tedavi edilmesi gerekenin MR görüntüsü değil ; hastanın kendisi (ve tabiki şikayetinin) olması gerektiğidir.
3) Ameliyat olan bel fıtığı hastalarına ; ameliyatın radikal bir tedavi yöntemi olmadığı , ilerde bir başka yerden başka bir bel fıtığı çıkma riskinin her zaman mevcut olduğu hatırlatılmalıdır. Bu nedenle bel fıtığı ameliyatı olan hastalarda mutlaka bel kaslarını güçlendirici egzersizler yapmalıdır.
4) ameliyat edildiği halde tekrarlayan ya da başka yerden çıkan bel fıtıklarında en fazla 4 ameliyat yapılır..Çünkü 4 diskin alınması sonucu % 40 hareket kaybı ortaya çıkar. 5. bir ameliyatın olması demek ; hastayı "yatalak hasta" haline getirmek anlamına gelir ki ; bunu hiç bir doktor yapmaz..
O nedenle bel fıtığı ameliyatları en fazla 4 kez yapılır.

MR raporunuzda ayrıca kireçlenme ile ilgili belirtiler varsa da; bunlar bel fıtığı gibi fazla önem arz etmez.. Çünkü yaş , bünye ve bulunulan ortama bağlı olarak hemen herkeste zaman içinde ortaya çıkan belirtilerdir.

bel kireçlenmelerinin tedavisinde ise ; zaten cerrahi tedavinin kati surette yeri yoktur.

Benim size önerim ; bizzat konusunda çok iyi bir eğitim almış , deneyimli bir fizik tedavi uzmanına şahsen muayene olarak gerekli tedaviyi görmeniz olacaktır.

geçmiş olsun , acil şifalar dilerim.
 
 
   TV de Dr. Ümit HAZAR
   FİZİK TEDAVİ SİTESİ
   OSTEOARTRİT (KİREÇLENME)
   ÇOCUKLARDA DÜZ TABANLIK
   BEL FITIĞINDA AKUPUNKTURLA TEDAVİ
   BEL AĞRILARINDAN KORUNMA PRENSİPLERİ
   BEL FITIĞINDA AMELİYAT NİÇİN TAM SONUÇ VERMEZ?
   Lazer şifa dağıtıyor
   Omuz ağrısının sebebleri
   Bacak ve ayak uyuşma nedenleri
   Uyku hastalıkları
   Horlama
   Sporun zararları
   behçet hastalığı
   Kireçlenme (Dejeneratif artrit)
   Romatizma Nedir?
   ÇEKİÇ PARMAK (BEYZBOLCU PARMAĞI)
   ULNAR SİNİR SIKIŞMASI
   Egzersiz Kasları Nasıl Güçlendirir
   FİBROMYALJİ
   KABIZLIK
   ÇOCUK VE GENÇLERDE SKOLYOZ
   A dan Z ye İlkyardım
   BOYUN FITIĞI
   MENISKUS
Tümünü Görmek İçin Tıklayın
   
   Online Kullanıcı : 25
   Bugün : 5.352
   Toplam : 20.808.718